Global

Obehöriga invandrare i Storbritannien

Uppskattningsvis 800 000 till 1,2 miljoner obehöriga invandrare bodde i Storbritannien 2017, enligt nya uppskattningar från Pew Research Center baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna.

Obehöriga invandrare i Tyskland

Uppskattningsvis 1,0 till 1,2 miljoner obehöriga invandrare bodde i Tyskland 2017, en ökning från 500 000 till 600 000 under 2014, enligt nya Pew Research Center-uppskattningar baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna.

Facebook   twitter