Populära Inlägg

Vem är ”kulturella katoliker”?

Andelen amerikaner vars primära religiösa tillhörighet är katolik har minskat något de senaste åren och ligger nu på ungefär en av fem. Men ytterligare en av tio amerikanska vuxna (9%) anser sig vara katolska eller delvis katolska på andra sätt, även om de inte själv identifierar sig som katolska på grundval av religion.

Facebook   twitter